VIDENsSKABERNE
Her på siden kan du få inspiration til at arbejde med gymnasieelevers faglighed, kreativitet og innovation. Materialet er frit tilgængeligt og kan anvendes inden for alle boglige fag i en almindelig lektion. Det stammer fra et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt kaldet VIDENsSKABERNE.